Badanie medycyny pracy są niezbędne, aby potwierdzić, czy dany pracownik może realizować konkretne zadania. Są one wymagane w większości zawodów i w zależności od wykonywanych obowiązków różnią się zakresem. Wiele osób nie chętnie podchodzi do tych okresowych badań, między innymi dlatego, że nie wie czego się spodziewać po wizycie w placówce medycznej. Dowiedz się, więc jak wyglądają i kiedy są potrzebne?

Badania medycyny pracy – co musisz o nich wiedzieć?

Badaniom lekarskim podlegają wszystkie osoby przyjmowane do pracy na podstawie umowy o pracę. Ich brak może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, które może ponieść zarówno pracownik, jak i pracodawca. Wśród nich wymienić można zwolnienie dyscyplinarne oraz grzywnę w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Badania do pracy te nie zawsze wyglądają tak samo i mogą różnić się celem, zakresem oraz terminem. Ich celem jest sprawdzenie zdolności do pracy w konkretnych przedziałach czasu, dlatego wykonuje się je okresowo. Termin kolejnych badań ustala lekarz, kierując się między innymi zdrowiem pracownika oraz warunkami pracy. Na przykład pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania kontrolne, jeżeli niedawno przeszedł chorobę, która trwała dłużej niż 30 dni. Z drugiej strony pracownik ma prawo żądać takie badania, gdy jego współpraca uległa rozwiązaniu i pracował w warunkach narażających go na działanie szkodliwych substancji.

Jak w praktyce wygląda badanie lekarskie pracownika?

Badania lekarskie pracowników są dosyć schematyczne. Wizyta w klinice zawsze rozpoczyna się od krótkiego wywiadu z pacjentem, w trakcie którego lekarz pyta o przyjmowane leki, choroby, nałogi czy przebyte operacje. Następnie wykonuje podstawowe badania takie ja pomiar ciśnienia czy osłuchanie klatki piersiowej. W zależności od zawodu, lekarz może zalecić bardziej specyficzne badania – między innymi pracownicy biurowi lub kierowcy mogą dodatkowo dostać skierowanie do okulisty. U osób pracujących fizycznie sprawdza się kręgosłup. Do podstawowych badań należy też morfologia, w tym badanie poziomu cukru we krwi. Natomiast pracownicy narażone na prace w hałasie lub inne niebezpieczne czynniki mogą wymagać konsultacji laryngologicznej lub kardiologicznej. Osoby mające kontakt z żywnością muszą mieć aktualną książeczkę sanepidowską. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych rezultatów, informacje te trafiają do gabinetu lekarza medycyny pracy, a on wydaje zaświadczenie, czy dany pracownik jest zdolny do pracy na danym stanowisku.